Politikat e Sigurise

POLITIKAT E PRIVATESISE SE FAQES WEB

Ne aktualisht nuk mbledhim informacionin e përdoruesve tanë përvec informacionit standard që statistikat e faqes sonë mbledhin. Kjo më poshtë është thjesht një marrëveshje standarde e Politikave të Privatësisë. Ne jemi të dedikuar të ruajmë privatësinë e vizitorëve të faqes sonë të web; kjo politikë ju shpjegon juve se si ne do ta përdorim informacionin tuaj personal.

I. Ҫfarë informacioni mbledhim ne?

Ne mund të mbledhim, ruajmë dhe të përdorim këto informacione si më poshtë sipas llojeve të informacionit personal:
1. Informacion rreth vizitave tuaja në dhe përdorimit të kësaj faqeje web;
2. Informacion rreth cdo transaksioni të bërë ndërmejt jush dhe nesh në këtë ose për këtë faqe interneti, duke përfshirë informacionin në lidhje me çdo blerje që ju bëni të mallrave tona dhe të shërbimeve;
3. Informacion që ju na siguroni ne për qëllimin e regjistrimit me ne ose nënshkrimin në shërbimet e faqes sonë dhe/ose njoftime përmes email-it.

II. Informacioni rreth vizitave në faqen e web

Ne mund të mbledhim informacion rreth kompjuterit tuaj dhe vizitave tuaja në këtë faqe webi, si adresa juaj IP, vendndodhja gjeografike, lloji i shfletuesit, burimi i referimit, gjatësia e vizitës dhe numri i faqeve të para. Ne mund të përdorim këtë informacion në administrimin e kësaj faqeje, për të përmirësuar përdorimin e faqes web, dhe për qëllime marketingu.
Shumë navigatorë webi janë të shqetësuar për sigurinë e tyre dhe përdorimin e “cookies” në internet. “Biskotat” janë dosje të vogla të cilat mund të përdoren për të mbledhur informacion të cilin ju tashmë e keni siguruar. “Biskotat” nuk mund të përdoren për të “vjedhur” informacion mbi ju ose mbi sistemin e kompjuterit tuaj. Kjo faqe webi i përdor “biskotat” për t’u kujtuar në lidhje me preferencat tuaja. Për shembull, faqja web mund të mbajë mend se cilën faqe ju keni parë, në mënyrë që ta bëjë vizitën tuaj të ardhshme më të rehatshme (duke paraqitur informacionin më të përshtatshëm për të). Megjithatë, nëse ju nuk dëshironi të keni “cookies” fare, ato mund të hiqen fare nga opsionet e shfletuesit të internetit. Kjo, gjithsesi do të ketë një impakt negativ në përdorimin e shumë faqeve web, duke përfshirë edhe këtë.

III. Përdorimi i të dhënave personale

Të dhënat personale të dhëna në këtë faqe webi do të përdoren për qëllimin e specifikuar në këtë politikë sigurie ose në pjesë të përshtatshme të faqes web. Përvec përdorimeve të specifikuara në këtë politikë sigurie, ne mund t’i përdorim inofrmacionin tuaj personale për:
1. Përmirësuar eksperiencën tuaj të shfletimit të faqeve duke personalizuar faqen e web;
2. Për të dërguar informacion (ndryshe nga komunikimi marketing) te ju për të cilin ne mendojmë se është në interesin tuaj, me postë, email ose teknologji të ngjashme;
3. dërguar komunikim marketingu në lidhje me biznesin tonë, për të cilin ne mendojmë se mund të jetë në interesin tuaj me postë, ku ju keni rënë dakord për këtë, me email ose teknologji të ngjashme.

IV. Zbulime të tjera

Përvec kësaj, zbulime të tjera të nevojshme për qëllimet e identifikuara më sipër në këtë politikë sigurie, ne mund të zbulojmë informacion rreth jush:
1. Në nivelin ne na kërkohet të veprojmë kështu me ligj;
2. Në lidhje me cdo procedurë ligjore ose procedurë prospektive ligjore;
3. Për të përcaktuar, ushtruar, ose mbrojtur të drejtat ligjore (duke përfshirë informacionin ndaj të tjerëve për qëllimin e parandalimit të mashtrimit ose reduktimin e rreziqeve kreditore);
4. Tek blerësi ose shitësi (ose blerës prospektivë ose shitës) të cdo biznesi ose aseti të cilin ne po e shesim (ose jemi duke e parashikuar) për ta shitur ose blerë.
Përvecse sic është siguruar në këtë politikë sigurie, ne nuk i sigurojmë informacion palëve të treta.

V. Transferta ndërkombëtare e të dhënave

Informacioni që ne mbledhim, mund të ruhet ose të procesohet dhe të transferohet ndërmjet ndonjë nga vendeve në të cilin ne operojmë për të na mundësuar ne të përdorim informacionin në përputhje me këtë politikë sigurie.

VI. Siguria e të dhënave tuaja personale

Ne do të marrim masa paraprake për të prandaluar humbjen, keqpërdorimin, ose ndryshimin e informacionit tuaj personal. Sigurisht transmetimi i të dhënave në internet, në thelb është i pasigurt, dhe ne nuk mund të garantojmë sigurinë e të dhënave të dërguara me internet

VII. Plotësimet e Politikave

Ne rezervojmë të drejtën e ndryshimit të praktikave të informacionit tonë dhe termat e këtij Njoftimi Privatësie, dhe të aplikojmë praktikat e ndryshuara të të gjithë informacionit që ne kemi rreth jush. Duke përdorur këtë faqe web, ju bini dakord të pranoni termat e këtij Njoftimi Privatësie, sic është përcaktuar në kohën që ju e përdorni atë. Çdo akses vijues te kjo faqe webi, në vijim të postimit që ju e keni parë Njoftimin e Privatësie do të konsiderohet si pranim nga ju i këtij Njoftimi Privatësie, sic është rishikuar. Ne rezervojmë të drejtën ta ndryshoni këtë Njoftim Privatësie në cdo kohë.